Stichting Zo Willen Wij Wonen opgericht op 24 december 2021 – Impuls voor realisatie initiatieven vormen van wonen van en voor ouderen in Provincie Groningen

Meer woonvormen voor ouderen in de Provincie Groningen; dat willen de initiatiefnemers. Zij namen deel aan de Toukomst in Groningen:
“Met elkaar werken aan beter wonen, leven en werken in Groningen”. Daarover gaat het programma Toukomst. In 2020 zijn Groningers opgeroepen om hiervoor grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën te bedenken. Er zijn maar liefst 900 ideeën ingestuurd. Deze hebben Groningers gebundeld tot grote projecten die bijdragen aan de toekomst van hun provincie. Voor de uitvoering hiervan is 100 miljoen euro beschikbaar.

De initiatiefnemers van een aantal vormen van wonen sloegen de handen in elkaar en gingen samenwerken in de projectgroep Zo Willen Wij Wonen. Zo Willen Wij Wonen heeft op basis van haar plannen een subsidietoekenning gekregen van het Nationaal Programma Groningen. Op 24 december 2021 is daarom mede de stichting Zo Willen Wij Wonen opgericht.
De stichting heeft allereerst ten doel het ondersteunen van initiatieven die vormen van wonen voor ouderen ontwikkelen.
Ten tweede is het doel om kennis op dit gebied te ontwikkelen en deze te delen met een breed publiek.

Door onderling kennis te delen zorgen de bestuursleden er met elkaar voor dat er in Groningen acht nieuwe woonvormen voor ouderen komen. Woonvormen die bewoners en hun naasten (mede) zelf ontwikkelen. De initiatiefnemers laten zien op welke manier dat kan. De onderlinge kennisdeling is ook geschikt om met inwoners van Groningen te delen. Het is gericht op meerdere verschillende doelgroepen. Voor iedere oudere een eigen thuis.
Met ondersteuning van Zo Willen Wij Wonen zullen in de komende jaren op verschillende plekken in de provincie Groningen nieuwe woonvormen voor ouderen ontwikkeld worden. De ondersteuning richt zich met name op initiatieven van de inwoners zelf.

De feestelijke oprichting is bij de notaris – statuten vastleggen – op 24 december 2021 verricht door de bestuursleden van de stichting: Wouter van de Kolk, Jan Mulder, Caroline Coumans, Eelke Wiersma, Rudy Boers, Anke Coumans, Rudy Boers en Eelke Wiersma die samen het bestuur vormen.

Coronaproof bij de notaris en 2 bestuursleden digitaal present. In de komende maanden zal de stichting haar activiteiten opstarten. Daarover binnenkort meer!

Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/projecten/zo-willen-wij-wonen/
Ook contactgegevens kunt u op de website van het Nationaal Programma Groningen vinden.
In het voorjaar zal de eigen website van de stichting, in de vorm van een digitale kennisgids, gelanceerd worden.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.