Verplichte registratie wachttijd casemanagement dementie

Met ingang van 1 december 2018 zijn de zorgaanbieders verplicht om hun wachttijden te registreren en door te geven als zij casemanagement dementie aanbieden. Belangenorganisaties geven aan dat de wachttijden te langen zijn maar tot nu toe is er onvoldoende bekend waar de wachttijden in Nederland te lang zijn en wat de oorzaken zijn. Een casemanager is de regisseur in de zorg voor mensen met dementie. De taak casemanagement kan uitgevoerd worden door casemanagers dementie maar ook door wijkverpleegkundigen met de taak casemanagement. Ook worden namen als dementieverpleegkundige genoemd; in andere provincies dan Groningen ook wel trajectbegeleider of zorgcoördinator. De NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) wijst er daarbij op dat er in verschillende regio’s dementienetwerken zijn die het mogelijk maken om de wachttijden regionaal te registreren; dat zou zorgaanbieders administratieve lasten schelen. Het Bureau HHM (Hoeksma Homans en Menting) brengt de wachttijden in kaart ( peildatum juni en juli 2018). Overigens hebben de zorgaanbieders met de zorgverzekeraars een normtijd afgesproken de zgn. “treeknorm”; voor de thuiszorg is dat maximaal 6 weken. De treeknormen kwamen tot stand in het zogenaamde Treekoverleg, waar zorgaanbieders en verzekeraars afspraken maken over aanvaardbare wachttijden. Bij een te lange wachttijd bij een zorgaanbieder kunt u een beroep doen op uw zorgverzekeraar.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.