Webinar Platform Power – 25 november 2022 – Nieuw perspectief voor oudere werknemers

Klopt de pensioenleeftijd eigenlijk nog wel met de levensverwachting van ouderen? Als we uitgaan van: ‘de derde levensfase, het geschenk van de eeuw’, wat betekent dit dan voor de arbeidsmarkt? Over deze onderwerpen gaat het webinar van Platform Pouwer op 25 november. Wat zijn kansen die we nu nog onbenut laten? En wat betekent dit voor oudere werknemers en ouderen die onbetaalde arbeid doen?
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de ouderen van nu, werkgevers, de samenleving en – niet te vergeten – de wetgeving (en cao’s)? En: hoe zit het met de beeldvorming van oudere werknemers? Kom daarachter tijdens dit webinar van Platform Pouwer.

In de Kamerbrief van 11 oktober 2022 wordt gepleit voor uitbreiding van de arbeidsmarkinfrastructuur. Ook omdat het belangrijk is dat werkenden, werkzoekenden en werkgevers zich blijven ontwikkelen: een leven lang leren. Dit betekent dat oudere werknemers gaan nadenken over perspectieven: nieuwe mogelijkheden, de overstap naar een andere functie, in een andere rol met meer flexibiliteit. Geen abrupte pensioendatum, maar met de mogelijkheid om langer (parttime) door te werken: met deelpensioen te gaan of iets heel nieuws te gaan doen. Dit sluit aan bij het advies van de Commissie Regulering van Werk onder leiding van Hans Borstlap.

De Raad van Ouderen maakt zich in zijn komende advies over preventie sterk voor duurzame inzetbaarheid van ouderen, ook in combinaties van betaalde en onbetaalde arbeid. Het Zorg Innovatie Forum heeft o.a. met vakbond FNV het project Baanbrekend Perspectief ontwikkeld, gericht op duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers tot en na het pensioen.

Het programma:

  • Geesje Nijhof, Platform Pouwer en Raad van Ouderen
  • Ina von Pickartz, FNV
  • Klaske Veth, Lector Duurzame inzetbaarheid
  • Hielke Verbree, Noorderpoort
  • Tanja Kroes, ZuidOostZorg
  • Wanja Ligthart, gepensioneerde

Het webinar vindt plaats via MS Teams. De link ontvangt u tijdig.
Aanmelden via https://www.platformpouwer.nl/agenda-item?id=22

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.