Een 250 a 300 inwoners uit de gemeente Veendam maakten kennis met dementievriendelijk Veendam

Op woensdag 17 oktober 2018 is een symposium gehouden Publieksvoorlichting “Veendam dementievriendelijk” in het theater Van Beresteyn

waar een 250-tal aanwezigen informatie kregen hoe in de gemeente Veendam gewerkt wordt aan een dementievriendelijk gemeenschap Veendam. Met dit symposium over dementie heeft Compaen (Tinten Welzijnsgroep) samen met de gemeente en het Alzheimer Café ervoor gezorgd dat welzijnsorganisaties, middenstanders en mantelzorgers een bijdrage blijven leveren aan de bewustwording over dementie; meedoen is het doel.

 

De kennis over dementie is tijdens interessante workshops voor ondernemers, zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers en naasten vergroot. Iedereen uit Veendam was welkom en ook aanwezig: Inwoners van de gemeente Veendam, middenstanders, (zorg)professionals, vrijwilligersorganisaties, wijkverenigingen en iedereen die interesse had in, of te maken heeft met dementie in zijn of haar omgeving.

Bij de binnenkomst viel al op dat de bezoekers veel belangstelling hadden voor de informatiemarkt waaruit blijkt dat er al veel organisaties actief zijn om mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen. De film “Mijn hoofd in jouw handen” liet op indringende wijze zien hoe mensen met dementie en hun mantelzorgers hun dagelijks leven inhoud geven als er sprake is van dementie. De worsteling met het levens, het verdriet maar ook de leuke momenten maakten indruk en waren herkenbaar voor de aanwezigen.

 

 

Mevrouw Ans Grimbergen, wethouder sociaal domein gemeente Veendam – hier rechts en samen op de foto met een lid van de werkgroep – gaf een mooie reflectie op de portretten in de film en kon ook uit eigen ervaring haar dilemma’s delen met het publiek. Ook de gemeente Veendam is er zich van bewust dat het belangrijk is om aandacht te blijven
besteden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij verwacht dan ook dat de organisaties ook samen blijven werken om mensen met dementie en hun mantelzorgers te blijven ondersteunen.
In drie workshops werd hier aandacht aan besteed. De heer Ko Muller nam hen op een interactieve wijze mee in “samen dementie vriendelijk” door aandacht te geven aan “Herkent u de signalen en weet u om te gaan met het gedrag van mensen met dementie?”.  De heer Roelof Lanting, voorzitter Platform Hattinga Verschure – belangenbehartiging mantelzorgers in de provincie Groningen- , nam in de aanwezigen mee in “Wat betekent het voor mantelzorgers, vrijwilligers en naasten als iemanddementie krijgt?”.

We vergeten nog wel eens dat dementie ook op jonge leeftijd kan ontstaan; daarom heeft de werkgroep die het symposium ervoor gekozen daar extra aandacht aan te geven.

Mevrouw Ria Nijhuis, manager Interzorg Assen, gaf informatie over de beleidsontwikkelingen (ook het Kennisnetwerk Jonge Mensen met dementie, de Samenwerking in de drie noordelijke provincies in een leergemeenschap) en haar ervaringen uit de praktijk zoals hoe moeilijk het kan zijn en waarom het zo lang duurt voordat bij jongeren de diagnose dementie vastgesteld kan worden. En ook dat bij jongeren totaal andere dagbesteding dan voor ouderen nodig is zowel als zij nog thuis wonen of toch naar een andere woonvoorziening gaan verhuizen.

De avond werd afgesloten op een informele wijze in de hal van het theater waar de informatiemarkt nog lang aanwezig was en de heer Be Schmaal (bekend van kamerconcerten) met een lied over zijn moeder die dementie heeft en een lied over de eenzaamheid, muzikaal afsloot.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.