Wethouder en WMO-ambtenaren Loppersum volgen de training samen dementievriendelijk – Januari 2017

De reactie van het College van Burgemeester en Wethouders op de brief van Alzheimer Nederland afdeling Groningen (september 2016) aan de gemeenteraden in de provincie Groningen waarin gevraagd wordt hoe de WMO-middelen besteed worden en hoe dementievriendelijk de gemeente is, luidt dat er in Loppersum in 2015 een onderbesteding was op het WMO-budget. Deze middelen zijn opgenomen in een algemene reserve met een labeling aan het sociale domein, zodat de middelen voor het oorspronkelijke doel bestemd blijven.

Binnen het WMO-loket is sprake van maatwerk; bij elke bewoner met dementie wordt samen met deze persoon en de mantelzorger gezocht naar een passende oplossing zoals huishoudelijke ondersteuning, vervoer, begeleiding en dagbesteding. Mensen met dementie kunnen gebruik maken van bijv. de dagactiviteit in Wiemersheerd (‘t Gerack). Mantelzorgers kunnen een beroep doen op de mantelzorgconsulent. Er is ook een Alzheimer Café dichtbij in Appingedam. Volgens de gemeente ervaart de doelgroep het (over het algemeen) niet als nadelig dat deze bijeenkomsten buiten het eigen dorp gehouden worden.

WMO-consulenten kunnen beginnende dementie signaleren en verwijzen door naar de betrokken instanties of de huisarts. Het is voldoende bekend dat de inwoners met dementie zonder diagnose vooraf aanspraak kunnen maken op casemanagement dementie. Dat is ook conform de werkwijze van de WMO-consulenten. Er zijn bij de gemeente geen klachten bekend over de ondersteuning aan mensen met dementie.

De gemeente Loppersum onderzoekt met een aantal gemeenten (ook in het woon- en leefbaarheidsplan) wat de gevolgen zijn voor de woningbouw en zorgvoorzieningen door de forse groei van het aantal huishoudens met bewoners ouder dan 70 jaar. Daarbij is de gemeente zich ervan bewust dat het aantal mensen met dementie gaat toenemen.

Men is bekend met het begrip dementievriendelijke gemeente. Uitgangspunt in het beleid (beleidsnota 4D) is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen blijven meedoen.
De website www.samendementievriendelijk.nl bevat volgens de gemeente zinvolle testen.

De portefeuillehouder WMO heeft de test gedaan en ook hebben de ambtenaren WMO de training gevolgd.

De test maakt volgens de gemeente heel concreet hoe om te gaan met mensen met dementie en is herkenbaar voor de WMO-ambtenaren juist doordat de filmpjes soms pijnlijk de leefwereld van mensen met dementie naar voren brengen.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.