Stem op het plan voor meer woonvormen van ouderen. Maak de Toukomst voor hen toekomstproof.

Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Een groot aantal ideeën van mensen zelf maakt Groningen toekomstbestendig. Ook ouderen komen zelf met ideeën.
Meer woonvormen voor ouderen; daar zorgt dit plan voor. Door onderling kennis te delen en te helpen financiële steun te krijgen, zorgen wij er met elkaar voor dat er in Groningen nieuwe woonvormen voor ouderen komen. Voor iedere oudere een eigen thuis.

“Zo willen wij wonen; woonvormen voor ouderen”

Stem en meer info op https://www.toukomst.nl/projecten/woonvormen/

Wat is Toukomst?
Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Over grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën. Eigenzinnige ideeën. Ideeën die het normale werk van overheden doorkruisen. Die misschien in het beleid van overheden (nog) geen plek hebben. Of ideeën waar gewoon nooit geld voor was. Van elke Groninger, maar vooral ook van jongeren. Ideeën die samen zijn ontstaan en de kracht van mensen gebruiken.

Uitgebreide informatie over het initiatief meer woonvormen voor ouderen en mensen met dementie
Meer woonvormen voor ouderen; daar zorgt dit plan voor. Door onderling kennis te delen en te helpen financiële steun te krijgen, zorgen wij er met elkaar voor dat er in Groningen nieuwe woonvormen voor ouderen komen. Voor iedere oudere een eigen thuis.
De populatie ouderen groeit in de provincie: in 2040 is 29% van de Groningers 65 jaar of ouder. Daarnaast heeft deze generatie andere eisen aan wonen en leven. Echter, het aantal woonvoorzieningen voor ouderen neemt af en het wordt moeilijker om aan individuele woonwensen en veranderlijke omstandigheden tegemoet te komen. Onafhankelijk van waar ouderen in de provincie Groningen wonen, wat hun economische positie is en met welke eventuele aandoeningen ze leven: iedereen verdient een plek waar het prettig wonen en (samen)leven is. Het liefste in eigen dorp of wijk.

Steengoede dromen
Binnen de provincie zijn diverse bewonersinitiatieven gaande om nieuwe duurzame manieren van wonen en leven voor ouderen te realiseren: voor ouderen die zelfstandig wonen en tegelijk de wens hebben om te leven in een setting waar geborgenheid, veiligheid en ontmoeten centraal staat. En er zijn initiatieven die een andere manier van leven voor mensen met dementie mogelijk maken, waarin ook ruimte is voor de mantelzorger en de zorgverlener. Deze initiatieven komen voort uit de wensen van Groningse burgers. Bevlogen en betrokken aanpakkers, die tegelijkertijd merken hoe verrekte lastig het is om steengoede dromen concreet te maken.
Het risico dat hun plannen stranden is echter hoog. Dat komt door een gebrek aan specialistische kennis en/of te weinig financiële middelen. Het is moeilijk om de nieuwe huisvestingsplannen gefinancierd te krijgen, mede omdat banken en beleggers niet zo geïnteresseerd zijn in onze regio. Daarom hebben diverse bewonersinitiatieven hun krachten nu gebundeld.

Leren en helpen
Wij richten een platform op om de bewonersinitiatieven te ondersteunen met kennis en geld en de ontwikkeling van nieuwe manieren van wonen en samenleven voor ouderen te helpen realiseren. Met hulp van het platform willen we de komende vijf jaar acht nieuwe woonvormen realiseren. Vanuit de aangesloten initiatieven wordt kennis met elkaar gedeeld en waar nodig wordt externe expertise geregeld waar iedereen profijt van heeft. Denk hierbij aan hulp bij conceptontwikkeling, locatie- en marktonderzoek, opstellen van een programma van eisen voor de woonvorm, exploitatieplannen en het leren samenwerken in teams. De vastgoedontwikkeling vindt plaats vanuit het verlangen van mensen, hun visie, niet vanuit de stenen. Voor alle wooninitiatieven vraagt dat een eigen benadering. Alle ervaringen worden gedocumenteerd en kunnen bij andere projecten ingezet worden.
Aan Toukomst vragen we de financiële middelen voor dit platform. Daarnaast vragen we Toukomst om een bijdrage in de financiering voor de nieuwe wooninitiatieven. De ervaring is dat het moeilijk is om die gefinancierd te krijgen in onze provincie, omdat beleggers onze regio niet interessant genoeg vinden. Kortom: dit is niet over te laten aan marktwerking alleen.

Voor álle Groningers
Door op dit idee te stemmen gaan wij er met elkaar voor zorgen dat er in heel Groningen nieuwe woonvormen voor ouderen komen. Daarmee helpt u Groningen voor álle inwoners een fijne woonplek te laten zijn en blijven, nu en in de toekomst!

Stem en meer info op https://www.toukomst.nl/projecten/woonvormen/

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.